درخواست افزونه برای عضویت برا خبرنامه

افزونه میخواستم معرفی کنید که کاربر بعد از ورود ایمیل در خبرنامه سایت عضو شود .
افزونه در سرعت سایت تاثیر منفی نذار .