فروشگاه com ir همزمان

یک سایت فروشگاهی دارم که پسوند com. & ir. خریداری کردم سایت بر روی com. اپلود کردم .
میخوام وقتی کاربر ir. هم کلیک کنید وارد صفحه فروشگاه من بشود.
چطوری میشه com ir هر دو بر روی یم فروشگاه باشم ؟
فروشگاه com ir